کسب گواهينامه رتبه زرين کارت بازرگاني در آبان ماه سال جاری توسط شرکت ايران دوچرخ | ایران دوچرخ

کسب گواهينامه رتبه زرين کارت بازرگاني در آبان ماه سال جاری توسط شرکت ايران دوچرخ

طبق متن آيين نامه اجرايي قانون مقررات واردات و صادرات هيئت وزيران و بر اساس ارزيابي انجام شده در حوزه های مديريتي ، مالي ، اجتماعي و حقوقي ، شرکت ايران دوچرخ با مدیریت جناب آقاي عبداله زارع تاج آبادي موفق به کسب رتبه زرين کارت بازرگاني شد. کارت هاي بازرگاني درسه سطح برنزين ، سيمين و زرين به متقاضيان اعطا ميگردد که به منظور کسب رتبه زرين ، متقاضيان مي بايستي حداقل 80 نمره از 100 نمره را کسب نمايند . کسب رتبه زرين مزاياي متنوعي براي شرکت ها حاصل مي نمايد منجمله ميتوان به: 
•    اختصاص تخفيف 30 درصدي از طرف سازمان امور مالياتي کشور 
•    اعطاي اعتبارات بانکي با نرخ سود پايين 
•    اختصاص تخفيف در حق بيمه سهم کارفرما توسط سازمان تامين اجتماعي 
•    تمديد اعتيار کارت بازرگاني به مدت 5 سال 
•    بهره مندي از مزايا و اعتبارات صندوق ضمانت صادرات 
•    بهره مندي از خط سبز گمرکي در فرآيند ترخيص و ارزيابي کالاهاي صادراتي و وارداتي 
•    اولويت در تشکيل و حمايت از کسب و کارهاي صادراتي، و بسياري از موارد ديگر اشاره کرد.