انتخاب شرکت ايران دوچرخ بعنوان واحد نمونه کيفي استان قزوين | ایران دوچرخ
انتخاب شرکت ايران دوچرخ بعنوان واحد نمونه کيفي استان قزوين

انتخاب شرکت ايران دوچرخ بعنوان واحد نمونه کيفي استان قزوين

  • تاريخ انتشار : شنبه 18 آبان 1392
انتخاب شرکت ايران دوچرخ بعنوان واحد نمونه کيفي استان قزوين

در سال جاري شرکت ايران دوچرخ در راستاي تلاش بي وقفه مديريت و کارکنان تلاشگر ، به عنوان واحد نمونه کيفي استان قزوين در صنعت خودرو و نيرو محرکه شناخته شد . 
همه ساله در روز جهانی استاندارد که مصادف با 22 مهر ماه ميباشد سازمان ملي استاندارد در راستاي انتخاب واحد هاي نمونه کيفي اقدام به ارزيابي واحد هاي داراي پروانه کاربرد علامت استاندارد مي نمايد و بر اساس معيار هاي مختلفي همانند 
•    استمرار ويژگي هاي کيفي محصولات 
•    ارتقاء سطح تکنولوژيک و روش هاي توليد 
•    انجام کارهاي تحقيقاتي و داشتن مقالات ملي و بين المللي 
•    کسب گواهينامه هاي بين المللي کيفي 
•    دارا بودن آزمايشگاه همکار 
•    ميزان فعاليت هاي آموزشي و استمرار آموزش هاي کيفي و ... واحد هاي نمونه را در سطح کشور و استان ها انتخاب مينمايد. همچنين جناب آقاي مهندس عباس خشنود ، رئیس واحد کنترل و تضمين کيفيت به عنوان مدير کنترل کيفيت نمونه استان قزوين معرفي شدند.