تاریخچه | ایران دوچرخ
تاریخچه

تاریخچه

1349 تاسیس شرکت دوچرخه و موتور سیکلت سازی ایران

1351 شروع تولید محصولات موتورسیکلت و دوچرخه

1357 واگذاری شرکت دوچرخه و موتورسیکلت ایران به بنیاد مستضعفان و جانبازان بعد از  پیروزی انقلاب

1380 خرید شرکت دوچرخه و موتورسیکلت سازی ایران توسط گروه بهمن

1383 تاسیس شرکت ایران دوچرخ  با ماموریت  مونتاژ انواع موتور سیکلت و دوچرخه

1384 ورود به عرصه محصولات سری CG

1385 تکمیل سبد محصولات جدید شرکت ایران دوچرخ

1386 دستیابی به بازار صادراتی و انتخاب صادرکننده نمونه استان

1387 انتخاب صادر کننده نمونه استان-دریافت گواهینامه ISO9001/2000

1388 تهیه و تدوین پروژه مینی تراک در شرکت ایران دوچرخ

1389 انتقال شرکت از سایت قدیم به خیابان حکمت یکم در شهرصنعتی البرز

1390 دریافت گواهینامه -ISO 9001/2008 تائید صلاحیت آزمایشگاه

1391 خریداری کارخانه و انتقال به سایت کاسپین