ارتباط با ما | ایران دوچرخ

ارتباط با ما

آدرس دفتر مرکزی:
تهران – کیلومتر 13 جاده مخصوص کرج – نرسیده به چهار راه ایران خودرو- سایت 2 گروه بهمن – شرکت ایران دوچرخ
کد پستی: 1399939711
تلفن: 48081222 – 021  و 48081284 – 021
فاکس: 48081336 – 021  

آدرس کارخانه:
قزوین- شهرک صنعتی کاسپین – خیابان شهید رجائی – کوچه یک - کارخانه ایران دوچرخ
کد پستی: 3445181651
شماره  تلفن های خدمات پس از فروش:
 028-32848750
028-32848751